BESTYRELSES MEDLEMMER

RIPENSERSAMFUNDETS BESTYRELSE
FRA D. 
25. FEBRUAR 2017

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned skiftevis i Ribe og i København. Se i øvrigt under menuen Foreningen>Vedtægter for yderligere information eller TRYK HER.

 

FORMAND

hanserikformand

HANS ERIK CHRISTENSEN S65
Bestyrelsesmedlem siden år 2004

Kontakt: 50 50 84 95     formand@ripensersamfundet.dk

Hans Erik har i mange år arbejdet med sikkerhed på olie-gasanlæggene i Nordsøen, senest med juridiske opgaver, herunder lovgivning på området. Han arbejder nu på deltid og er på vej på fuldtidspension, måske i begyndelsen af 2017. Hans Erik blev valgt ind i RS’ bestyrelse i 2003 og har fungeret som adresseefterforsker og fra 2007 som kasserer, indtil han i 2016 blev valgt til formand.


NÆSTFORMAND

HanneF

HANNE KRAG FUGLEHOLM S84
Bestyrelsesmedlem siden år 2004

Kontakt: 20 42 24 05     naestformand@ripensersamfundet.dk


RIPENSERBLADETS REDAKTØR

HENRIK PRÆSTHOLM S60
Bestyrelsesmedlem siden 2004

Kontakt: 40 45 17 28     redaktoer@ripensersamfundet.dk

Henrik blev efter studentereksamen uddannet til landinspektør. Har siden 1970 været ansat i det hedengangne Ribe Amts administration af det åbne land med planlæggende og administrative opgaver. Var amtets landskabschef gennem mere end 20 år.
Var tillige forstander for Ribe Kloster gennem godt og vel 25 år  Har som pensionist siden 2008 været medlem af domsognets menighedsråd og har siden 2014 været kirkeværge. Er desuden aktiv i Danmarks Naturfredningsforening


KASSERER

ELLY SKJØDT R61
Bestyrelsesmedlem siden år 2016

Kontakt: 58 50 53 03     kasserer@ripensersamfundet.dk

Elly er revisor/socialrådgiver/skatterevisor og har været leder af Skatteankenævnssekretariatet i Gentofte kommune, undervist på Forvaltninghøjskolen i skatteret , skatteankenævns medlemmer m.v. og sekretær/bogholder i sin mands virksomhed.


SEKRETÆR

HELLE SPANGE MORTENSEN S69
Bestyrelsesmedlem siden år 2014

Kontakt: 40 37 82 38     sekretaer@ripensersamfundet.dk

Helle var glad for græsk og latin og har studeret arkæologi ved Kbh.s Universitet. Flere udgravningsrejser til bl.a. Cypern og Bodrun. Senere studier i geografi. Har undervist på Rønde Gymnasium og været studievejleder. Nu pensioneret. Har familie i Ribe og kommer der jævnligt.


WEBMASTER

MATHILDA ROM S15
Bestyrelsesmedlem siden år 2017

Kontakt: 28 77 07 12        webmaster@ripensersamfundet.dk

Mathilda har efter studentertiden bosat sig i København, hvor hun har prøvet arbejdsmarkedet af både som volontør for FDF – Frivilligt Drenge- Og Pige- Forbund og som butiksekspedient i Spejder Sport. Som elev på skolen engagerede hun sig i både elevrådet og det sociale liv på skolen. Dette har hun ikke helt kunne slippe, hvorfor hun som suverænt yngste bestyrelsesmedlem nu prøver kræfter med medlemsrekruttering og hjemmeside-redigering her i foreningen. SUPPLEANT

Vi har i øjeblikket ingen suppleanter, men du er velkommen til at stille op til valg på generalforsamlingen i februar 2018. Ønsker du at høre mere om bestyrelsesarbejdet, så kontakt formand Hans Erik.


REVISOR

MERETE LINDQVIST S76

Kontakt: 35 55 32 71


REVISORSUPPLEANT

KIRSTEN HINGEBERG LARSEN R65

Kontakt 33 21 16 25